3de Graad TSO/KSO 2 uur
3de Graad TSO/KSO 2 uur
3de Graad TSO/KSO 2 uur
3de Graad TSO/KSO 2 uur
31.99

1 - 2 Weken

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen. Dit boek is gemaakt voor de 3de graad TSO of KSO met 2 uur wiskunde per week , 101 bladzijden met meer dan 2000 oefeningen Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten. Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen. Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek. Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is. IWISKUNDE IN DE 21st EEUW 2 II. Lineaire vergelijkingen en functies 8 A. Lineaire vergelijkingen 8 1. Basis Lineaire Vergelijkingen 8 2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 9 3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 10 4. Lineaire vergelijkingen met breuken 11 5. Algemene lineaire vergelijkingen 12 6. Speciale lineaire vergelijkingen 14 7. Vergelijkingen met wortels en met π 15 8. Vergelijkingen met absolute waarden 16 9. lineaire vergelijkingen met parameters 17 B. Opstellen lineaire functies 18 1. Opstellen lineaire functie uit tabel 18 2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 19 3. Punten op grafiek van lineaire functie 20 4. vraagstukken met lineaire functies 21 C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 25 D. Vraagstukken van de 1ste graad 26 1. Wiskundige formule opstellen 26 2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 27 3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 28 E. Bespreking functies van 1ste graad 30 III. Kwadratische vergelijkingen en functies 34 A. Vierkantsvergelijkingen 34 1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 34 2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 35 3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 40 4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 41 5. Bikwadratische Vergelijkingen 42 6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 43 B. Grafieken van kwadratische functies 44 1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 44 2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 45 3. Grafieken van algemene kwadratische functies 48 4. Onderdelen van kwadratische functies 51 5. Van grafiek naar kwadratische functie 52 C. Ongelijkheden van de 2de graad 53 D. Vraagstukken met Kwadratische functies 54 IV. Exponentiele functies 55 A. Toenamefactor Exponentiele functie 55 1. Toenamefactor via percentage 55 2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden ( 3 cijfers na de komma ) 56 B. Exponentiele functies 57 1. Opstellen exponentiele functie 57 2. Van grafiek naar exponentiele functie 58 C. Exponentiele vergelijkingen 59 1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 59 2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 60 3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 61 4. Exponentiele vergelijkingen ( met verschillend grondgetal ) 62 D. Vraagstukken Exponentiele functie 63 V. Logaritmen 65 A. Logaritmische functies 65 B. Rekenen met logaritmen 66 C. Logaritmen met Wortels 68 VI. Eigenschappen van functies 69 A. Functies Afleiden uit grafiek 69 1. Domein afleiden uit grafiek 69 2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 70 3. Nulpunten afleiden uit grafiek 71 4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 72 5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 73 6. Maxima afleiden uit grafiek 74 7. Minima afleiden uit grafiek 75 8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 76 9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 77 B. Elementaire functies 78 C. Verschuivingen elementaire functies 79 VII. Statistiek 80 A. Enkelvoudige gegevens 80 1. Gemiddelde van een aantal getallen 80 2. Mediaan van een aantal getallen 81 B. Gegroepeerde gegevens 82 1. Opstellen Frequentietabel 82 2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 83 VIII. Kansrekening 84 A. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 84 IX. Financiele Algebra 88 A. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen (uitrekenen tot 3 cijfers na de komma) 88 B. Sp

0 | 0