BOB-wetgeving Curacao, Sint Maarten en Aruba
18.95

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

In de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten is de Landsverordening bijzondere
opsporingsbevoegdheden en andere spoedeisende veranderingen in 2012 in
werking getreden. Dit boek bevat de tekst van deze Landsverordening. Voor
Curaçao en Sint Maarten geldt dat de bepalingen gelijkluidend zijn. Dat geldt ook voor Aruba, zij het dat op enkele ondergeschikte punten wordt afgeweken. De
afwijkende bepalingen worden vermeld. De redacteuren waren als medewerkers
van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij het opstellen van de
Landsverordening en de bijbehorende Memorie van toelichting. Die Memorie van
toelichting is ook opgenomen in dit boek en bevat tevens de toelichting op de
wijzigingen die bij Nota van wijziging zijn gemaakt. De redactie geeft, waar nodig, nadere aanvulling of toelichting op de ontwikkelingen die zich hebben
voorgedaan in de wetgevingstrajecten. Gelet op het feit dat de bijzondere
opsporingsbevoegdheden tot nu toe geen onderdeel uitmaakten van het Wetboek
van Strafvordering heeft de redactie gemeend deze voor de praktijk belangrijke
wetgeving in dit boek te vervatten.

Dit boek vormt het vierde deel van deze reeks. Hiervoor verschenen bij dezelfde
uitgever Caribisch Wetboek van Strafrecht (2008), Strafrecht in de Antillen na
'10-10-10' (2010) en Wetboek van Strafrecht Curaçao (2011).

0 | 0