Citotoets, Entreetoets, LVS toetsen oefenen boeken set
Citotoets, Entreetoets, LVS toetsen oefenen boeken set
Citotoets, Entreetoets, LVS toetsen oefenen boeken set
Citotoets, Entreetoets, LVS toetsen oefenen boeken set
49.00

2 - 3 Werkdagen

Met deze oefenboeken set, bestaande uit een opgavenboek (107 pag.) en een antwoorden- en uitlegboek (94 pag.) kan de basis geoefend worden voor de Citotoets, Entreetoets en LVS toetsen in groep 7 en 8, voor de vakken Rekenen, Taal en Studievaardigheden. Ook de soorten vragen zoals deze in de toetsen voorkomen, kunnen goed geoefend worden.

Deze oefenboeken set is geschikt voor gebruik in het schooljaar 2019/2020.
En deze oefenen set is bij voorkeur te gebruiken in combinatie met aanvullend online oefenen.

Tijdelijke actie: Gratis aanvullend online oefenen bij aanschaf van deze boeken set! Nadat u de boeken set per post heeft ontvangen, kunt u voor in het opgavenboek lezen hoe u zich kunt aanmelden voor een gratis tijdelijke oefenlicentie. Met deze licentie kunt u kosteloos aanvullend online (laten) leren en oefenen.

Deze boeken set kan ook in groep 8 gebruikt worden ter voorbereiding op de Centrale Eindtoets van het CITO en ook alle andere toegelaten eindtoetsen.

In de oefenboeken set komen de volgende vakken en thema's aan bod:

Rekenen
Getallen *,
Verhoudingen *,
Meten en meetkunde *,
Verbanden *.

* Dit is volgens de nieuwe indeling voor rekenen verband houdende met de invoering van de referetie-niveaus (1F en 1S voor rekenen) in het basisonderwijs.

Taal

Begrijpend lezen
Werken met teksten met vragen.
Ontleden
Onderwerp, persoonsvorm.
Taal/spelling
Spellingsoefeningen.
Interpunctie
Leestekens, zinnen, woorden.
Woordbetekenis

Studievaardigheden **
Werken met grafieken, tabellen, cirkels, schema's,
Informatie verwerken,
Kaart en kaartgebruik,
Woorden/woordvolgorde.

** Studievaardigheden is in groep 8 in de toetsen voor een deel ondergebracht bij rekenen en voor een deel bij taal.

0 | 0