Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis
Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis
Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis
Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis
34.50

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Deze wetseditie bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn (o.a. de Blijde Inkomste van 1356 en het Groot Privilege van 1477). De documenten kunnen gezien worden als mijlpalen in de soms moeizame strijd van de burger voor rechten en vrijheden. Oude overeenkomsten, tractaten, staatsregelingen, grondwetten etc. blijken vaak nog verrassend aktueel.
Vragen over soevereiniteit, vrijheid, representatief en beperkt bestuur zijn in een nabij en verder liggend verleden eerder gesteld en soms op een voor Nederland kenmerkende manier beantwoord. Momenteel staan vragen met betrekking tot het al dan niet bestaan van een Nederlandse identiteit en de plaats van Nederland binnen de Europese Unie, in het middelpunt van de belangstelling.
De teksten worden voorafgegaan door een inleiding waarin de vraag aan de orde komt of er terugkerende beginselen in de Nederlandse constitutionele geschiedenis zijn aan te wijzen bij negeren waarvan sprake zou zijn van een breuk. Het boek wordt gecomplementeerd door een als discussiestuk opgenomen concept-Grondwet.
De teksten zijn veelal voorzien van lmargekopjesl die een snelle oriëntatie mogelijk maken.
Inhoud
Inleiding
Literatuur
Lex Frisionum (793/794)
Het Friese Karelsprivilege (1297)
Korte toelichting op het Friese Karelsprivilege
Blijde Inkomste (1356)
Algemeen privilege (1477)
Smeekschrift der edelen (1566)
Unie van Utrecht (1579)
Apologie of Verantwoording (1581)
Plakkaat van Verlatinge (1581)
Vrede van Munster (1648)
Déclaration des droits de tout peuple qui veut la liberté (1788)
Verklaring over de rechten van iedereen die vrijheid wil (1788)
Vrijheid, gelijkheid, broederschap (1795)
Concept-Floh (1797)
De Proloog van het Dikke Boek (1797)
Staatsregeling voor het Bataafse volk (1798)
Staatsregeling (1801)
Staatsregeling (1805)
Voorbereiding tot de Constitutie voor het Koninkrijk Holland (1806)
Constitutie voor het Koninkrijk Holland (1806)
Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden (1814)
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1815)
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1848)
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1887)
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1917)
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1922)
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1938)
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1953)
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (1954)
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983, 1995)
Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006)

0 | 0