De agentuurovereenkomst
De agentuurovereenkomst
De agentuurovereenkomst
De agentuurovereenkomst
60.50

3 - 5 Werkdagen

Wanneer is een principaal haar handelsagent provisie verschuldigd? Mag de handelsagent voor concurrenten werken? Hoe ver gaat de zorgplicht van de principaal? Welke klantenvergoeding moet de principaal betalen bij het einde van een agentuur? Deze uitgave behandelt alles wat u moet weten over de agentuurovereenkomst. In De agentuurovereenkomst leest u alles over de agentuurovereenkomst. Zoals de rechten, de plichten en de gevolgen van het beëindigen van de agentuurovereenkomst voor zowel de principaal als de handelsagent. In dit boek worden het Nederlands agentuurrecht en de Europese wortels daarvan behandeld. Ook wordt veel aandacht besteed aan voor de praktijk van belang zijnde aspecten van Duits agentuurrecht. Sinds 1990 is het agentuurrecht sterk veranderd door Europese ontwikkelingen. Daarnaast is het inzicht toegenomen dat de toenmalige minimum-harmonisatie van het recht voor de goederenagenten meer vragen heeft opgeroepen dan beantwoord. De nieuwste editie van De agentuurovereenkomst behandelt de ontwikkelingen die sinds 1990 hebben plaatsvonden. Het agentuurrecht verhelderd Naast actuele ontwikkelingen, met name rond de klantenvergoeding behandelt deze uitgave het agentuurrecht in al haar facetten. De titel biedt de lezer een overzicht van: #de rechten en plichten van de principaal en haar handelsagent; #de gevolgen van de beëindiging van de agentuurovereenkomst; #de regelgeving omtrent het toepasselijk recht en de rechtsmacht; en #de positie van de handelsagent in het mededingingsrecht. Deze uitgave geeft overzicht en verdieping van het agentuurrecht door aan te sluiten op de recente jurisprudentie vanaf het baanbrekende arrest T-Mobile en gaat uitvoerig in op de uitleg van het agentuurrecht, de implementatie vraagstukken rond de agentuurrichtlijn en het belang van de Duitse rechtspraktijk in het agentuurrecht. Vanwege de uitgebreide behandeling van het onderwerp, is het boek te gebruiken als inleiding tot het agentuurrecht, maar zeker ook als naslagwerk voor de jurist die zoekt naar een specifieke nuancering. Hiermee is de uitgave geschikt voor zowel de student als de professional.

0 | 0