De Beweging
De Beweging
De Beweging
De Beweging
19.95

1 - 2 Weken

Een biografische roman over het leven van Herman Dubbelaer en Leandra in drie delen De drie delen van deze trilogie vormen tezamen een drie-eenheid. Omdat elk deel een bepaalde periode in het leven van Dubbelaer en Leandra beschrijft, als een afgerond geheel, kunnen de afzonderlijke delen ook los van elkaar worden gelezen. Tekst achterflap/voorwoord: Progressief Nederland worstelt de laatste tijd met haar houding tegenover de conservatieve islam die door niet-westerse immigranten in Nederland wordt geïmporteerd, net nu de macht en de invloed van het conservatieve christendom een beetje aan banden is gelegd. Sommige ruimdenkenden, die in het verleden geen goed woord over hadden voor strengchristelijke geloofsgemeenschappen die in Nederland nog her en der voorkomen, laten niet na te benadrukken dat we de islam moeten zien als een verrijking van onze cultuur. Agnosten, atheïsten en andere niet-gelovigen die er streng op toezien dat Kerk en Staat strikt gescheiden blijven, en daarbij moslims niet ontzien, worden niet zelden beschuldigd van islamofobie. En hun opvatting dat onderwijs niet op een religieuze leest geschoeid behoort te zijn, wordt door sommigen zelfs gediskwalificeerd als racisme en discriminatie. Daar valt over te twisten. Maar de ruimdenkenden onder ons hebben in ieder geval gelijk als ze beweren dat je niet moet proberen iemand zijn geloof af te pakken. Dus: zolang ze met hun geloof de samenleving niet ontwrichten, haar kernwaarden in acht nemen en anderen geen schade berokkenen, laat ze dan. Totdat ze zelf het licht zullen zien. Of niet natuurlijk. Want het is niet niks als iemand die streng in de leer is, van zijn geloof en van al zijn zekerheden wordt beroofd. Dan kunnen er rare dingen gebeuren. Dat blijkt wel als De Beweging – een ondergrondse emancipatiebeweging van vrouwen, een overblijfsel van een oeroud matriarchaat – in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de keuze laat vallen op de strenggelovige en hoogbegaafde kleinseminarist Herman Dubbelaer. Zodra hij zijn theologiestudie heeft afgerond, zal hij namens De Beweging infiltreren in de hoogste kringen van de Kerk. Hij zal daar de weg bereiden voor de nieuwe beschaving die De Beweging voor ogen staat. Een beschaving die is geënt op het matriarchaat dat door toedoen van Adam, de jaloerse echtgenoot van oermoeder Eva, is verruild voor een bijbels patriarchaat. Waarbij vrouwen bijna letterlijk de onderliggende partij zijn geworden. Om Dubbelaer, zo jong als hij is, over te halen en hem op te leiden om als stroman voor De Beweging te kunnen worden ingezet, wordt geen middel geschuwd. De vertegenwoordigster van De Beweging die hem ronselt, weet hem mentaal en seksueel zodanig in te palmen dat hij zijn ziel aan haar verpandt. Door haar verleidingskunsten belandt hij in een wereld waar hij, gezien zijn jonge leeftijd en zonder dat zijn geloof hem nog houvast kan bieden, nog lang niet klaar voor is. Deel 2 beschrijft de zoektocht naar de geheime geschriften van De Beweging. Uit de fatale gevolgen waartoe deze zoektocht leidt, blijkt dat waakzaamheid is geboden om de vingers niet te branden aan de verborgen drijfveren van het leven.

0 | 0