De deskundige in het recht
41.50

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Niet-juridische deskundigen spelen in vrijwel alle rechtsgebieden een steeds grotere rol. De rechter moet rekening houden met hun oordelen, en moet dat doen in het vertrouwen dat die oordelen hout snijden. Maar geldt dit evenzeer voor alle rechtsgebieden? Is de positie van de deskundige in de diverse rechtsgebieden wel vergelijkbaar? Is het gewicht van zijn oordeel overal even groot? Kampt men in de verschillende rechtsgebieden met vergelijkbare of juist heel andersoortige problemen? Over al deze vragen heeft een aantal wetenschappers uit diverse rechtsgebieden zich gebogen. De in deze bundel verzamelde bijdragen vormen het resultaat van hun denkwerk. De bijdragen hebben niet de ambitie een afgerond of zelfs maar samenhangend overzicht te bieden van de problematiek. Integendeel. Maar wellicht ook: des te beter. Want wat is er aardiger dan een inventarisatie ‘uit de losse pols’, om een indruk te krijgen van de verschillende associaties van de diverse schrijvers bij de hiervoor genoemde vragen. De eerste indruk die daar uit oprijst is dat er in verschillende rechtsgebieden met geheel verschillende tongen gesproken wordt. Desalniettemin dienen zich twee thema’s aan die gelijkelijk door iedereen van belang gevonden worden en daarmee ‘rechtsgebiedoverstijgend’ genoemd kunnen worden: de onafhankelijkheid van de deskundige en de procedurele waarborgen om eventuele partijdigheid zoveel mogelijk te neutraliseren. De consensus over het belang ervan neemt niet weg dat de inhoudelijke visies van verschillende auteurs sterk uiteenlopen. De bundel vormt daarmee een boeiende confrontatie tussen verschillende inzichten over de plaats van de deskundige binnen juridische procedures.

0 | 0