De juridische organisatie van de onderneming
De juridische organisatie van de onderneming
De juridische organisatie van de onderneming
De juridische organisatie van de onderneming
88.00

Tijdelijk niet voorradig

In de uitgave maakt u kennis met de juridische organisatie van ondernemingen. De auteurs beperken zich hierbij niet tot één of enkele rechtsvormen, maar belichten het volledige spectrum. De compacte en heldere benadering maakt de uitgave zeer geschikt voor economen, bedrijfskundigen, fiscalisten, accountants en juristen.

Bij een onderneming spelen geregeld lastige vraagstukken omtrent haar juridische organisatie. Wie kan binnen de onderneming de zeggenschap uitoefenen? Wat is de rol van kapitaalverschaffers en werknemersvertegenwoordigers? Het antwoord op dergelijke vragen varieert met de rechtsvorm die de ondernemer heeft. Zo is de verdeling van bevoegdheden binnen een eenmanszaak geheel anders dan bij een BV. De rechtsvorm bepaalt in hoge mate hoe de juridische organisatie van een onderneming vorm krijgt. In De juridische organisatie van de onderneming vindt u een heldere uiteenzetting over de juridische organisatie van ondernemingen, uitgesplitst naar verschillende rechtsvormen. Anders dan in veel andere juridische publicaties staat dus niet een enkele rechtsvorm centraal, maar wordt de onderneming als centraal uitgangspunt genomen.

In deze uitgave komen alle gebruikelijke # en minder gebruikelijke # rechtsvormen aan bod. Zo maakt u kennis met de juridische organisatie van: Eenmanszaak BV Personenvennootschappen NV Vereniging Coöperatie Onderlinge waarborgmaatschappij Stichting Europese rechtsvormen Daarnaast is er aandacht voor belangrijke regelgeving die ongeacht de rechtsvorm van toepassing is, met name de Wet op de ondernemingsraden. Ten slotte komt ook de rol van aanvullende rechtsnormen aan de orde, zoals overeenkomsten, statuten en reglementen. Waar relevant belichten de auteurs dwarsverbanden tussen de juridische organisatie van de onderneming en het fiscale recht. Ondernemingen zijn dynamisch en dat leidt ook tot veranderingen in de juridische organisatie zoals omzetting van de ene rechtsvorm naar de andere, fusie of overname en andere herstructureringen en reorganisaties. Aan deze onderwerpen wordt met name in het laatste hoofdstuk de nodige aandacht besteed. Deze vernieuwde druk bevat de laatste wijzigingen in wetgeving en jurisprudentie. De juridische organisatie van de onderneming vormt een toegankelijke en complete introductie tot de juridische organisatie van ondernemingen. Anders dan andere uitgaven, beperkt deze titel zich niet tot één of enkele ondernemingsvormen, maar belicht het volledige spectrum. Het overzicht is hiermee bijzonder geschikt voor onderwijsdoeleinden. Focus op ondernemingen in uiteenlopende rechtsvormen Toegankelijke maar complete introductie tot de juridische organisatie van ondernemingen Wordt gebruikt bij HBO-vakken ondernemingsrecht en faillissementsrecht Deze vernieuwde editie bevat de laatste wetgeving en jurisprudentie die sinds de vorige druk (2015) is verschenen. Ook zijn sommige onderdelen herschreven om de toegankelijkheid verder te verbeteren. De uitgave wordt gebruikt in het HBO bij vakken omtrent ondernemingsrecht en faillissementsrecht.

0 | 0