De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie 2022
 • Nederlands
 • 762

Dit boek bestrijkt niet alleen de gehele inkomstenbelasting en de internationale context daarvan, maar tevens het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt.
Dit boek bestrijkt niet alleen de gehele inkomstenbelasting en de internationale context daarvan, maar behandelt tevens het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. In bijna alle onderdelen van het boek wordt de stof breed en meestal diepgaand besproken, waardoor het boek behalve als studieboek ook waardevol is voor diegenen die in de praktijk met de belastingheffing over het inkomen te maken hebben. De bekende begrippen zoals verliescompensatie, partnerschap, (winst uit) onderneming, dienstbetrekking, loon, nevenwerkzaamheid, periodieke uitkering, aanmerkelijk belang en vaste inrichting worden aan de hand van de vaak omvangrijke en deels al wat oudere rechtspraak voor de lezer neergezet. De actualiteit van bijvoorbeeld het afgezonderd particulier vermogen, het fiscale pensioenrecht, de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers in de loonbelasting, de fameuze terbeschikkingstellingsregeling, de vele facetten van de eigen woning, evenals de uitgaven voor lijfrenten en specifieke zorgkosten komen tot leven via onder meer de vele besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Een uitputtende behandeling van de inkomstenbelasting in een handboek is ondenkbaar. Wel is ernaar gestreefd de lezer het materiaal aan te dragen waarin verdere details te vinden zijn. Niet alleen zijn honderden van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad en ettelijke tientallen besluiten opgenomen, maar ook wordt de lezer steeds ruim geïnformeerd over de literatuur. Verder zijn op diverse plaatsen historische en/of rechtsvergelijkende notities opgenomen. Ten slotte is niet verzuimd de stof herhaaldelijk met voorbeelden te verhelderen. auteurs: prof.dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn mr.drs. E. Breedveld mr.dr. C.G. Dijkstra mr. A.J. van Lint prof.mr. G.T.K. Meussen drs. M.J.J.R. van Mourik prof.dr.mr. R.E.C.M. Niessen mr. J.A.W. Vrolijks dr. F.M. Werger

0 | 0

 • : 9789012408349
 • : Nederlands
 • : Paperback
 • : 762
 • : augustus 2022
 • : 729
 • : 238 x 170 x 29 mm.
 • : Fiscale geschriften
 • : Openbare financiën en belastingen