Een bruisend vat vol geest en leven
Een bruisend vat vol geest en leven
Een bruisend vat vol geest en leven
Een bruisend vat vol geest en leven
24.95

Nog niet verschenen, verwacht vanaf 4-12-2022

De muziek van Bernard Huijbers (1922-2003) wordt op veel plaatsen nog altijd graag gezongen. Maar Huijbers was meer dan een componist, hij was ook een denker, vernieuwer en pionier. In dit boek, dat verschijnt bij gelegenheid van zijn 100e geboortejaar, komt hij naar voren als inspirator en stimulator voor ieder die wil blijven nadenken over liturgie, liturgische taal, liturgische en rituele muziek, de Godsvraag en de rol van de kerk in de huidige cultuur. Naast analyses van zijn werk bevat dit boek interviews met mensen die nauw met Huijbers hebben samengewerkt. Bernard Maria Huijbers werd geboren in 1922. In de jaren 1960 en 1970 werd hij bekend door zijn composities op liedteksten van Huub Oosterhuis. Door zijn toonzettingen kan hij beschouwd worden als een van de belangrijkste personen in de vernieuwing van de liturgie en de liturgische muziek in de tweede helft van de 20e eeuw in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie (1962- 1965). Ook internationaal had hij grote invloed, met name via de internationale studiegroep Universa Laus, waarvan hij in 1966 een van de oprichters was. De auteurs van dit boek over Bernard Huijbers zijn Anton Vernooij (emeritus hoogleraar Liturgische Muziek), Ad de Keyzer (theoloog en specialist op het gebied van liturgische spiritualiteit), Kees van Mechelen (oud-programmaker KRO/RKK-radio) en Martin Hoondert (universitair hoofddocent ‘Muziek, Religie & Ritueel’ aan de Universiteit van Tilburg). De eindredactie was in handen van Martin Hoondert.

0 | 0