Endodontische spoedgevallen
81.10

2 - 3 Werkdagen

In de tandartspraktijk speelt de behandeling van pijn met een endodontische oorzaak een essentiële rol. In de meeste gevallen heeft de patiënt hevige pijn en is er sprake van echt lijden. De patiënt verwacht dat u de pijn op de korte termijn, maar ook op betrouwbare en efficiënte wijze zal wegnemen. In de dagelijkse praktijk geeft dat soms talrijke problemen, bijvoorbeeld omdat patiënten met pijnklachten meestal zonder afspraak verschijnen. Boven-dien kan het even duren voordat de juiste diagnose is gesteld en het pijnlijke gebitselement is gelokaliseerd. Deze problematiek mag evenwel een zorgvuldige diagnose of adequate pijnbehandeling niet in de weg staan. Immers, elke patiënt met pijn heeft recht op een snelle behandeling, ook volgens medisch-ethische regels.

Dit boek biedt inzicht en praktische handvatten bij een van de belangrijkste taken in de tandartspraktijk, de behandeling van endodontische spoedgevallen. Een geslaagde pijnbehandeling, waardoor de patiënt geen pijn meer heeft of zijn klachten aanzienlijk zijn verlicht, is de beste aanbeveling voor uw praktijk.

Endodontische spoedgevallen is bedoeld voor tandartsen algemeen practici, maar ook voor endodontologen (al dan niet in opleiding). Het boek is rijk geïllustreerd met circa 260 full color afbeeldingen en 140 röntgenfotos.
Over de Auteur
Dr. Edgar Schäfer (auteur) is hoogleraar conserverende tandheelkunde te Münster. Dr. Luc van der Sluis (Neder-landse redactie) is verbonden aan de afdeling Endodontologie van ACTA, Amsterdam. Beiden zijn redacteur van het internationale tijdschrift Endodontic Practice Today.

0 | 0