Enkel het Ene
Enkel het Ene
Enkel het Ene
Enkel het Ene
19.50

Tijdelijk niet voorradig

Binnen de westerse cultuur is binnen meerdere professies sprake van interne tegenstellingen. De reguliere medische wetenschappers bijvoorbeeld en wetenschappers die bekwaamd zijn binnen de natuurgeneeskunde hebben onderling geen vanzelfsprekende samenwerking en afstemming. En ook voor andere professionele werkers in beide werkvelden blijkt een adequate samenwerking een moeilijk begaanbare weg. Het zou goed zijn voor de gezondheidszorg als geheel en voor alle patiënten en cliënten in het bijzonder als een hechter collectief effectief van de grond zou komen. Binnen religie en spiritualiteit bestaat eenzelfde spanningsveld tussen het traditionele christendom aan de ene kant en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit in Nederland aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere professionele godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelingen, zienswijzen en activiteiten die onze tijd op dit vlak juist zo kenmerken. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk al als ouderwets of niet meer van deze tijd te hebben afgeschreven. Dit is te gemakkelijk, onverstandig en het getuigt ook niet van wijsheid door of de traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn nieuwe, geestelijke ontwikkelingen op te merken en te volgen. Hoe zou het zijn als ook hier alle knowhow door professionals verenigd zou worden, tegenstellingen zouden worden opgeheven, en de moderniteit haar fundament vindt vanuit respect voor het religieuze culturele erfgoed binnen onze traditie, en dit spirituele gedachtegoed op haar beurt als vanzelfsprekend wordt omarmd hierbinnen, vanuit het perspectief van voortschrijdende geestelijke ontwikkelingen en spirituele inzichten? ‘Welkom sámen’ zeg ik dan. Dit boek wil een beweging maken in deze richting door een verband te leggen tussen teksten uit de Bijbel en beelden uit de Tarot. Samen zijn zij beslist sterker dan ieder apart en vanuit een connectie tussen beide kunnen zij meer dienstbaar zijn aan enerzijds de geestelijke ontwikkeling en anderzijds het werken aan een ruimer bewustzijn van mensen.

0 | 0

  • : Peter Samwel
  • : U2Pi
  • : 9789493240537
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 150
  • : augustus 2021
  • : 386
  • : 242 x 167 x 13 mm.
  • : Tarot