Evidence-Based design in Nederlandse ziekenhuizen
39.95

3 - 5 Werkdagen

Hoe kunnen architecten de bevindingen van het Evidence Based Design toepassen in hun ontwerpen?
Dit boek identificeert de ruimtelijke kwaliteiten, waarvan wetenschappelijk bewezen is dat deze een positief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van patiënten en de staf, om daarmee architecten een handreiking te bieden voor het ontwerpen van betere ziekenhuizen. Deze maatregelen zijn ontleend aan onderzoek dat is verricht in het kader van het Evidence-Based Design (EBD), dat is op te vatten als de wetenschappelijke variant van healing environment.

0 | 0