Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2022
Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2022
Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2022
Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2022
66.00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

In dit handzame boek worden de belangrijkste regels uit de meeste materiële en formele belastingwetten samengevat. De titel dient als hulpmiddel voor professionals om snel toegang te krijgen tot de belangrijkste informatie binnen het fiscale rechtsgebied. Verwacht geen lange lappen tekst maar to-the-point informatie in samenvattingsvorm met handige bronverwijzing voor verdere naslag. Fiscaal Memo Wet- Regelgeving 2022 bevat een samenvatting op kernpunten van de belangrijkste bepalingen uit wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen binnen het fiscale rechtsgebied. Bij de weergave van deze regelgeving ligt het accent op actuele wijzigingen. Daarnaast worden in dit Memo de feitelijke aandachtspunten uit de fiscale regelgeving op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst deze titel in elke paragraaf naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 mei 2022 weergegeven. Deze uitgave is volledig geactualiseerd en bevat alle wijzigingen uit het Belastingplan 2022 en aanverwante fiscale wijzigingswetten per 1 januari 2022. Onder meer is verwerkt: - verhoging percentages milieu-investeringsaftrek - verlaging zelfstandigenaftrek - aanpassing eigenwoningregeling in partnerschapssituaties - aanpassingen in aanmerkelijkbelangheffing en belastingheffing bij buitenlands belastingplichtigen bij belang in omgekeerd hybride lichaam - afschaffing persoonsgebonden aftrek van scholingsuitgaven - uitzondering op partnerbegrip bij toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting - uitbreiding renseigneringsplicht inkomstenbelasting voor inhoudingsplichtigen loonbelasting<(><<)> - verhoging percentage en cap in bijtelling voor nulemissieauto - nieuwe gerichte vrijstelling thuiswerkkosten class - vereenvoudigingen in de S<(>&<)>O-afdrachtvermindering - implementatie maatregelen antibelastingontwijking omgekeerd hybride lichaam in vennootschapsbelasting en dividendbelasting - tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (arm’s- lenghtbeginsel) - aanscherping percentage generieke renteaftrekbeperking - aanpassingen verliesverrekening vennootschapsbelasting - verhoging tariefopstap en verhoging hoogste tarief vennootschapsbelasting - voortwenteling van voorheffingen vennootschapsbelasting - aanpassingen in vrijstelling kleine ondernemers omzetbelasting - aanpassingen in belastingplicht en heffing van BPM - beleid uitstel van betaling en aflossing belastingschulden wegens coronacrisis voor ondernemers - beleid uitstel van betaling erfbelasting in schrijnende situaties Fiscaal Memo Wet- <(>&<)> Regelgeving 2022 is van grote waarde voor fiscalisten, belastingdeskundigen en iedereen die snel toegang wil krijgen tot de belangrijkste informatie binnen het fiscale rechtsgebied.

0 | 0