Fortschritte - Angewandte Grammatik
Fortschritte - Angewandte Grammatik
Fortschritte - Angewandte Grammatik
Fortschritte - Angewandte Grammatik
24.90

2 - 3 Werkdagen

FORTSCHRITTE is een toegepaste grammatica Duits die zich onder meer richt op: • leerlingen in de bovenbouw vwo/gymnasium; • studenten aan bacheloropleidingen Duits, zoals de universitaire studie Duitse Taal en Cultuur, de lerarenopleiding en de opleiding tot tolk/vertaler; • personen met een basiskennis van het Duits die, al dan niet in cursusverband, hun grammaticale vaardigheden willen bijschaven. FORTSCHRITTE is opgebouwd uit 75 Schritte. De eerste 70 Schritte bieden een progressieve leerlijn: de oefeningen nemen gaandeweg toe in moeilijkheidsgraad en complexiteit. Meer dan 230 invul-, combinatie-, meerkeuze-, verbeter-, herformuleer- en vertaalopdrachten bieden inzicht in de diverse grammaticale structuren. De oefeningen bevatten een rijk aanbod aan communicatieve zinnen in hedendaags Duits en bieden ruime mogelijkheden om zich de stof eigen te maken. In de correspondentiemodule Schreibschritte is er aandacht voor e-mail, briefconventies en het schrijven van een sollicitatie, een klacht en een verzoek om informatie. De laatste Schritt omvat een meerkeuzetoets van honderd vragen waarmee alle behandelde theorie kan worden getoetst. Een stappenplan voor de naamvallen, een lijst met sterke en onregelmatige werkwoorden en een uitgebreide woordenlijst Duits-Nederlands van het in het boek gebruikte idioom maken de uitgave compleet. Een antwoordenboek met de uitwerkingen van alle opdrachten is los verkrijgbaar. De auteurs, drs. Luuck Droste en drs. Herman Lange, zijn werkzaam in het voortgezet onderwijs als eerstegraads docent Duits.

0 | 0