Fysische diagnostiek
104.95

3 - 5 Werkdagen

Lichamelijk onderzoek vormt, samen met de anamnese, de basis van de diagnostiek. De interpretatie van de verkregen gegevens bepaalt of en welk aanvullend onderzoek zinvol is. Dit boek biedt studenten, docenten en praktiserend artsen een standaard voor het lichamelijk onderzoek.

Fysische diagnostiek geeft het lichamelijk onderzoek op systematische wijze weer. De relevante anatomie en fysiologie wordt beschreven als basis voor het goed kunnen verrichten van het lichamelijk onderzoek. Daarnaast biedt het boek inzicht in normale en afwijkende bevindingen en wat de klinische betekenis daarvan is. Behalve de systematische beschrijving van het onderzoek bij volwassenen zijn er ook hoofdstukken over het lichamelijk onderzoek bij specifieke groepen zoals zwangere vrouwen, pasgeborenen, kinderen en geriatrische patiënten.

Van alle beschreven handelingen zijn video-opnamen gemaakt. In totaal gaat het om meer dan 150 fragmenten. Deze zijn te raadplegen in de online leeromgeving StudySuite, waar ook audiofragmenten en de inhoud van dit boek te vinden zijn. Op StudySuite kan de lezer gemakkelijk schakelen tussen de video’s en de inhoud.

In deze nieuwe druk is een andere indeling gemaakt met een duidelijk onderscheid tussen het algemene onderzoek en het onderzoek op indicatie. Ook zijn er hoofdstukken over het mentale status onderzoek, het algemeen internistisch onderzoek bij volwassenen en hoofdstukken met achtergrondinformatie over de communicatie en hygiëne tijdens het lichamelijk onderzoek toegevoegd. De teksten zijn waar nodig geactualiseerd en aangevuld, o.a. met veel nieuwe afbeeldingen. Elk hoofdstuk is voorzien van een checklist waarin de inhoud van het lichamelijk onderzoek schematisch wordt weergegeven.

Fysische diagnostiek is primair bedoeld voor studenten geneeskunde, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten in opleiding om op een systematische manier het lichamelijk onderzoek aan te leren. Daarnaast is hetboek van belang voor artsen, docenten en medewerkers in paramedische beroepen, die meer willen weten over de juiste uitvoering van lichamelijk onderzoek en de klinische betekenis van gevonden afwijkingen. 

Dit boek is tot stand gekomen door samenwerking vanuit alle acht Nederlandse UMC’s en faculteiten, met input van Belgische collega’s. Er is ook een Engelse vertaling van dit boek inclusief de video’s beschikbaar.


0 | 0