Hoofdzaken verzekeringsrecht
Hoofdzaken verzekeringsrecht
Hoofdzaken verzekeringsrecht
Hoofdzaken verzekeringsrecht

Door het grote didactische talent van Wery heeft dit boek zich van het begin af aan gekenmerkt door helderheid en systematiek. Dit maakt het ook bij de Nederlandse rechter gewild. Wat maakt het boek zo bijzonder? Het bewijst dat diepgaande kennis van het weerbarstige verzekeringsrecht kan samengaan met een tot eenvoud teruggebrachte presentatie van de hoofdzaken, die de lezer tot werkelijk begrip voert. Hij wordt verondersteld enige kennis te hebben van goederen- en verbintenissenrecht. De bewerker prof. mr. Mendel, heeft als wetenschapsman, bedrijfsjurist, rechter, arbiter en schrijver van noten onder met name verzekeringsrechtelijke arresten van de Hoge Raad, grote praktische en theoretische kennis verworven op het gebied van het voor de praktijk zo belangrijke verzekeringsrecht. Aangepaste tekst op verzoek van Lotte: De oorspronkelijke auteur Wery, heeft bewezen dat het weerbarstige verzekeringsrecht door diepgaande kennis teruggebracht kan worden tot een in eenvoud teruggebrachte presentatie van de hoofdzaken die de lezer tot werkelijk begrip voert. De lezer wordt wel verondersteld enige kennis te hebben van goederen- en verbintenissenrecht. Na meer dan tien jaar ervaring met de nieuwe regeling van het verzekeringsrecht in het Burgerlijk Wetboek is de conclusie dat deze over het geheel genomen de rechtspraktijk een evenwichtig en doorgetimmerd referentiekader heeft verschaft. Natuurlijk was het nodig dat de (hoogste) rechter zijn oordeel bleef geven over in de praktijk gerezen problemen. In deze nieuwe druk wordt in dit verband bijvoorbeeld kort ingegaan op de begrenzing van de gevolgen die de Hoge Raad verbindt aan het niet meewerken door een verzekerde aan het vaststellen en regelen van een voorgevallen schade. Een ander voorbeeld is een nieuw oordeel van de Hoge Raad over de uitleg van de begunstiging bij levensverzekering en de spectaculaire consequenties die uit deze zienswijze mogelijk voortvloeien. De bewerker prof. mr. M.M. Mendel, heeft als wetenschapsman, bedrijfsjurist, rechter, arbiter en schrijver van noten onder met name verzekeringsrechtelijke arresten van de Hoge Raad, grote praktische en theoretische kennis verworven op het gebied van het voor de praktijk zo belangrijke verzekeringsrecht.

0 | 0

  • ISBN : 9789013138054
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : juli 2017
  • : 218
  • : 240 x 158 x 9 mm.