In gesprek over het kind als donor
In gesprek over het kind als donor
In gesprek over het kind als donor
In gesprek over het kind als donor
19.10

1 - 2 Weken

Het boek In gesprek over het kind als donor beschrijft de gang van zaken rondom kinderdonatie en is bedoeld als een informatief naslagwerk. Het biedt ook praktische handvatten voor professionals. De basis waar het hier om gaat is het gesprek tussen de medische professionals en de ouders rondom slecht nieuws en de vraag hoe zij denken over orgaan- en weefseldonatie. Het doel van dit boek beoogt de kwaliteit van de zorg en de besluitvorming, die nu eenmaal onlosmakelijk aan donatie door en voor kinderen is verbonden, te bevorderen. Het boek beschrijft ook casuïstiek en citaten van ouders die deelnamen aan het onderzoek dat mede ten grondslag ligt aan dit boek. Dit is een Printing On Demand product en kan niet worden geretourneerd.

0 | 0