Internationaal strafrecht
Internationaal strafrecht
Internationaal strafrecht
Internationaal strafrecht
295.00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel vormt een handzame bundeling van de voor de Nederlandse strafrechtspraktijk belangrijkste bronnen van het internationale (waaronder het Europese) straf(proces)recht. De snelle ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied gaven aanleiding tot tal van wijzigingen in deze 9e druk. Bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2021. Tekst <(>&<)> Commentaar Internationaal strafrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst, inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. Het internationale recht, waaronder het internationale straf- en procesrecht, vormt in toenemende mate een geïntegreerd onderdeel van de dagelijkse strafrechtspraktijk. De titel is primair gericht op Nederlandstalige juristen die in hun dagelijkse praktijk met aspecten van het internationale strafrecht te maken krijgen. De uitgave wil zowel tegemoetkomen aan diegenen die inzicht willen verkrijgen in de instrumenten die betrekking hebben op het klassieke internationale rechtshulprecht, als aan hen die beroepsmatig werken met andere instrumenten van Europees of internationaal strafrecht of met het recht van de internationale gerechten (zoals het ICC). Wetswijzigingen Internationaal strafrecht De ontwikkelingen in het internationale strafrecht verlopen, zeker op Europees niveau, onverminderd snel. In deze 9e druk zijn tal van wetswijzigingen verwerkt en zijn de commentaren bijgewerkt. Nieuw in deze druk zijn commentaren op onder andere: # Verordening 2018/1805 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen # de nieuwe derde afdeling van het derde hoofdstuk van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie # de Verordening inzake het Europees Openbaar Ministerie, een nieuw EU-agentschap dat sinds 1 juni 2021 operationeel is

0 | 0