Klimaatbeheersing
Klimaatbeheersing
Klimaatbeheersing
Klimaatbeheersing
163.50

In herdruk, verwacht vanaf 4-10-2022

Installaties voor de verwarmingstechniek staan tegenwoordig flink in de belangstelling. Er zijn wereldwijd bindende afspraken gemaakt om de CO -emissie drastisch te beperken. Dit vergt de inzet van andere technieken. Duurzame technieken hebben al hun intrede gedaan, zoals de toepassing van aardwarmte, zonne-energie en biobrandstoffen. Maar ook het energiezuinig toepassen van aardgas en opwekken van elektriciteit is noodzakelijk. Deze combinatie komt al voor bij huisinstallaties in de vorm van HRketelunits. Verder valt er regeltechnisch nog veel te optimaliseren, moet aardgas optimaal worden verbrand en de geproduceerde warmte zo efficiënt mogelijk worden gedistribueerd en ingezet. Voor installateurs is dit alles een grote opgave. Dit handboek wil installateurs praktisch van dienst zijn door oplossingen te geven op het brede terrein van de verwarmingstechniek. Behalve aantoekomstige ontwikkelingen wordt er ook ruim aandacht besteed aan bestaande technieken. Zowel installateurs als ontwerpers, adviseurs, inspecteurs, trainers en docenten/studenten zullen er voldoende diepgang in aantreffen om hun vakkennis te verrijken. Een greep uit de inhoud: -warmteopwekking, -distributie en -afgifte -cv-ketels, warmtepompen en circulatiepompen -warmtekrachtkoppeling en warmte-koudeopslag -zonne-energie -dimensionering van leidingen -beveiligingen -regelingen en gebouwbeheersystemen -behaaglijkheid en warmteverliesberekening -radiatoren en convectoren -vloer- en wandverwarming -garantie, oplevering, bediening en onderhoud -eisen aan stookinstallaties

0 | 0