Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld
Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld
Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld
Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld
  • Nederlands
  • 76

In de periode 2007-2012 is in EXAMENS - Tijdschrift voor de toetspraktijk een aantal portretten gepubliceerd van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. De examenwereld kent enerzijds wetenschappers die via onderzoek en publicaties theoretische vernieuwingen brengen, anderzijds zijn er talloze personen werkzaam in de examenbranche die voor de taak staan examens samen te stellen en op een eerlijke en transparante wijze af te nemen. Tussen theorie en praktijk bevinden zich mensen die in staat zijn deze gebieden te verbinden. De portretten die in deze bundel zijn samengebracht, zijn voor een deel het resultaat van interviews die door redactieleden van EXAMENS zijn afgenomen. Voor de interviews is een vragenlijst gehanteerd met onderstaande vragen die min of meer consequent zijn gebruikt: Hoe en wanneer bent u geïnteresseerd geraakt door het onderwerp examens? - Wie zijn uw leermeesters? - Wat drijft u? - Wat is uw visie op examens? Wat is het doel? - Wat ziet u als het hoogtepunt in uw loopbaan tot nu toe? - Hebt u leerlingen c.q. opvolgers? Heeft u school gemaakt? - Wie beschouwt u als vooraanstaand in de examenwereld? Waarom? - Bent u nu nog actief in het vakgebied? En waarmee? - Welke missers heeft u gemaakt? Wat is anders uitgepakt? - Wat denkt u van de toekomst van examinering? - Wilt u een boodschap aan de lezers van EXAMENS geven? Behalve de interviews zijn er twee in memoria in deze publicatie opgenomen. Eén over Adriaan de Groot en één over Bob van Naerssen. De teksten in deze bundel zijn door de samenstellers geschikt gemaakt voor publicatie in deze vorm. De oorspronkelijke bijdragen zijn niet inhoudelijk gewijzigd.

0 | 0

  • ISBN : 9789078876007
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 76
  • : april 2012
  • : 185
  • : 212 x 151 x 6 mm.