Lagere School , 5 en 6de leerjaar
Lagere School , 5 en 6de leerjaar
Lagere School , 5 en 6de leerjaar
Lagere School , 5 en 6de leerjaar
30.00

3 - 5 Werkdagen

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen. In dit boek : 61 bladzijden met meer dan 1200 Wiskunde oefeningen voor het 5de en 6de leerjaar van de lagere school Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten. Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen. Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek. Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is. Inhoudsopgave WISKUNDE IN DE 21st EEUW 2 II. Getallenleer 7 A. Optellen van getallen 7 1. Optellen van getallen ( Hoofdrekenen ) 7 2. Optellen van getallen (tot 3 cijfers na de komma) 8 B. Aftrekken van getallen 9 1. Aftrekken van getallen ( hoofdrekenen ) 9 2. Aftrekken van getallen , tot 3 cijfers na de komma 10 C. Vermenigvuldigen van getallen 11 1. Vermenigvuldigen van getallen ( hoofdrekenen ) 11 2. Vermenigvuldigen van getallen , tot 3 cijfers na de komma 12 3. Vermenigvuldigen van kommagetallen 13 D. Delen van getallen 14 1. Delen ( Hoofdrekenen ) 14 2. Staartdelingen ( Quotient en rest ) 15 3. Delen van veelvouden van 10 16 E. Afronden van getallen 17 F. Onderdelen van een getal 18 1. Eenheid , Tiental , Honderdtal , Duizendtal 18 2. Tiende , Honderdste, Duizendste 19 G. Deelbaarheid 20 1. Deelbaarheid door 3 , 6 en 9 20 2. Deelbaarheid door 2 , 4 en 8 21 3. Deelbaarheid door 5 , 10 en 100 22 H. Percentages 23 1. Breuken en percentages 23 2. Van Percentage naar getal 24 3. Van getallen naar Percentage 25 4. Getal van Percentage 26 I. Tijd en Temperatuur 27 1. Tijd ( Digitale en Analoge Klok ) 27 2. Klok lezen ( 0 tot 12 ) omzetten in digitaal 28 3. Klok ( 0 tot 23 ) omzetten in digitaal 29 4. Verschil in Tijd ( met analoge klok ) 30 5. Verschil in Tijd ( met digitale klok ) 31 6. Temperatuurverschil berekenen 32 J. Romeinse Cijfers 33 1. Romeinse cijfers omzetten naar getallen 33 2. Getallen omzetten naar Romeinse cijfers 34 III. Algebra 35 A. Coordinaten van een punt 35 B. Schaal 36 C. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 37 1. Grootste Gemene Deler 37 2. Kleinst Gemeen veelvoud 38 IV. Meetkunde 39 A. Meetkundige begrippen 39 1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 39 B. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren 40 1. Vlakke figuren herkennen 40 2. Omtrek Oppervlakte van Vlakke figuren 41 C. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 48 1. Soorten ruimtelichamen 48 2. Ontwikkeling van een kubus 49 3. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 50 D. Omzetten van maten 55 1. Lengtematen 55 2. Oppervlaktematen 56 3. Inhoudsmaten 57 V. Statistiek 58 1. Gemiddelde van een aantal getallen 58 2. Mediaan van een aantal getallen 59

0 | 0