Leisure!
Nederlands
248
33.50

3 - 5 Werkdagen

Rockfestivals, tentoonstellingen, lms, reizen, pretparken, sportwedstrijden: het leisureaanbod is groot. De industrie wordt steeds groter en professioneler en de vrijetijdsconsument wordt steeds veeleisender: leisure is big business.

Leisure! geeft een helder en toegankelijk overzicht van ons vrijetijdsgedrag en de leisuresector, een sector die uiterst dynamisch is en waarin hypes elkaar razendsnel opvolgen. Het boek biedt (toekomstig) professionals in dit werkveld een houvast om de dynamiek te begrijpen en te analyseren en om in te spelen op veranderingen in vraag, aanbod en beleid.

In het eerste deel zet de auteur uiteen wat de begrippen leisure en vrije tijd inhouden en hoe onze vrije tijd zich heeft ontwikkeld. Het tweede deel behandelt ons vrijetijdsgedrag: hoe kunnen we verklaren welke dingen we doen in onze vrije tijd en welke factoren beïnvloeden de keuzes die we maken? Het derde deel is gewijd aan de leisure-industrie zelf. De auteur belicht de verschillende vrijetijdsdomeinen, gaat in op het belang van de industrie, de economische impact van leisure en bespreekt tot slot het werken in de leisuresector.

Dit boek is grondig herzien om aan te sluiten bij de actualiteit.

Leisure! is geschikt voor studenten van opleidingen op het gebied van vrije tijd (leisure), sport, toerisme, media en cultuur.

Martijn Mulder is onderzoeker en docent bij de opleiding Leisure Management aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam, gespecialiseerd in leisure en stedelijke ontwikkeling.

0 | 0

  • : Martijn Mulder
  • : Coutinho
  • : 9789046906705
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 248
  • : juni 2019
  • : 489
  • : 239 x 171 x 18 mm.