Mediation en internet
Mediation en internet
Mediation en internet
Mediation en internet
42.00

1 - 2 Weken

Het in dit boek beschreven onderzoek gaat over de juridische en technische voorwaarden voor mediation in de online omgeving (e-mediation) die er aan moeten bijdragen dat deze geschillen - beslechtingmethode als betrouwbaar kan worden aangemerkt. Hiervoor is het van belang op welke wijze de beginselen van mediation in de online omgeving onder andere door de techniek kunnen worden gewaarborgd, zoals de beslotenheid. Daarnaast vergt dit ook van de mediator een andere wijze van optreden tijdens de mediationbijeenkomst, om bijvoorbeeld zijn onpartijdigheid online te kunnen handhaven. Online vindt deze bijeenkomst door middel van chat- of e-mailcommunicatie plaats en in beginsel niet door een face-to-face meeting. Ook is het bij e-mediation belangrijk dat de mediation- en vaststellingsovereenkomst die online worden gesloten rechtsgeldig zijn overeengekomen. Voor contracteren via internet gelden andere voorwaarden dan offline.

Het uitgangspunt bij dit onderzoek naar e-mediation is mediation (in de offline omgeving). Hoewel de beschouwing van mediation naar Nederlands recht daarbij een centrale plaats binnen dit onderzoek inneemt, is het onderzoek zo opgezet dat de uitkomsten hiervan ook voor online geschillenbeslechting in een internationale omgeving bruikbaar zijn. Zodoende is er ook aandacht voor Europese en met name uit de Verenigde Staten afkomstige regelgeving, waar meer ervaring is opgedaan met mediation en e-mediation dan in Nederland.

0 | 0

  • : S. Bol
  • : Sdu B.V.
  • : 9789012124843
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 430
  • : november 2007
  • : 703
  • : 243 x 165 x 28 mm.
  • : Reeks Geschillen en Beslechting