Metaaltijden 3
Metaaltijden 3
Metaaltijden 3
Metaaltijden 3
25.00

1 - 2 Weken

Op 16 oktober 2015 werd de derde Nederlandse Metaaltijdendag gehouden met het thema "van Heinde en Verre". Die dag werd stil gestaan bij sociale netwerken, migraties en uitwisselingscontacten binnen samenlevingen uit de Brons- en IJzertijd. Verschillende lezingen van die dag zijn in de derde Metaaltijdenbundel opgenomen. Daarnaast zijn er ook weer verschillende bijdragen verzameld ten aanzien van laat-prehistorisch onderzoek. Daarbij passeren Noord-Nederlandse deposities, bijzondere structuren uit Zuid Limburg en speciale artefacten uit het kustgebied de revue. De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan een ieder met belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen. Om de verhalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over, en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden. Van Heinde en Verre. De dynamiek van brons- en jzertijdgemeenschappen Axel Müller & Richard Jansen 'Wives for cattle'? Bridewealth in the Bronze Age Nathalie Brusgaard Een cultusplaats met crematiegraven uit de late ijzertijd te Schipperskerk-Koeweide (provincie Limburg) Judith van der Leije & Lucas Meurkens Twee bronzen halsringen in een kuiltje. Grafritueel uit de vroege ijzertijd in het Zuiderveld (Waalsprong, gem. Nijmegen) Emile Eimermann & Peter W. van den Broeke Between belts and Beakers. Pendants in the third millennium BC in Western and Central Europe Jos Kleijne Reflections on Early and Middle Bronze Age dynamics in burial ritual and house building in the Netherlands Eric Lohof & Erik Drenth Erven uit de midden- en late bronstijd in Mierlo-Luchen Roosje de Leeuwe Together apart. Iron Age deposition practices on the Fries-Drents plateau Karen M. de Vries Abandonment & re-use: Westfrisian Bronze Age house-sites within a biographical perspective B.J.W. Steffens Bijzondere bronstijdbewoning te Klein Bedaf, Baarle-Nassau Bart Van der Veken & Axel Müller On coastal burials and where to find them Matthijs Y. van Kooten A bifacially flaked flint sickle from Boxmeer-Sterckwijck (province of Noord-Brabant, the Netherlands). An inquiry into raw material and function E. Drenth & H. de Kruyk Urns in the Hilversum culture. An age- and gender-related phenomenon? Erik Drenth

0 | 0