Navigeren met KPI-Dashboards
57.95

2 - 3 Werkdagen

- Het KPI-dashboard stelt de sturing van de bedrijfsactiviteiten centraal; - met een dashboard stuur je met zo min mogelijk, maar wel de juiste parameters; - het dashboard zorgt voor gecontroleerd en gebalanceerd navigeren van alle bedrijfsactiviteiten. Met Navigeren met KPI-Dashboards (Eldert de Jager en Jako van Slooten) leren studenten een overzichtelijk KPI-dashboard met relevante prestatie-indicatoren voor alle organisatieonderdelen op te stellen. Het KPI-dashboard staat centraal in de planning en sturing van de bedrijfsactiviteiten, waarbij er met zo min mogelijk, maar wel met de juiste parameters gestuurd wordt. Vanuit de missie en de visie en met behulp van de balanced scorecard worden allereerst de Kritieke Succesfactoren (KSF’s) bepaald. Deze factoren krijgen een plaats in de organisatie met dashboards die onderdeel worden van dagelijkse routines en verbeterplannen. De kernvraag is steeds: “Zie je in één oogopslag waarop actie nodig is?” Navigeren met KPI-Dashboards reikt verder nuttige tips aan voor het analyseren met KPI’s en voor het ontwerpen van dashboards met business intelligence tools. De eerste editie van Navigeren met KPI-Dashboards is ontwikkeld voor opleidingen als Finance & Control, Accountancy, Bedrijfseconomie en -kunde, Business & IT, Ondernemerschap & Retail management.

0 | 0