Notuleren, de actiepunten-/besluitenlijst
Notuleren, de actiepunten-/besluitenlijst
Notuleren, de actiepunten-/besluitenlijst
Notuleren, de actiepunten-/besluitenlijst
17.50

3 - 5 Werkdagen

Er bestaat geen organisatie waar niet vergaderd wordt. Vergaderingen in bedrijven vinden op alle niveaus plaats. Als secretaresse/receptioniste zult u dus ongetwijfeld een keer in een vergadering belanden. En het is meer dan waarschijnlijk dat u vroeg of laat een keer wordt gevraagd om de notulen te verzorgen. Deze bundel is bedoeld voor aankomende notulisten die zelden of nooit vergaderd hebben. U maakt kennis met de verschillende onderdelen van een vergadering. U wordt in vogelvlucht langs diverse soorten verslagen geleid. U leert hoe u zich kunt voorbereiden op een vergadering en wat er in een vergadering allemaal van u verwacht wordt als u notuleert. En u leert uiteraard hoe u het best een verslag kunt maken. Door middel van oefeningen krijgt u ten slotte een idee hoe u de theorie in praktijk kunt brengen. De nadruk van deze bundel ligt op het uitwerken van notulen in de vorm van een actiepunten-/besluitenlijst. Om niet te veel overlap met het vak Nederlands te krijgen,worden onderdelen als spelling, stijl en het maken van samenvattingen slechts zijdelings behandeld.

0 | 0