Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap
Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap
Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap
Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap
25.00

1 - 2 Weken

'Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap' zijn vermaarde woorden uit het Stichtingsbesluit van de Groninger Academie in 1614. De eerste Rector, Ubbo Emmius, gaf dit belangrijkste officiële document van de Rijksuniversiteit Groningen de eretitel van 'Edictum perpetuum' - 'Eeuwig (geldend) edict'. Geen enkele andere oude universiteit kan bogen op een stichtingsoorkonde die qua inhoud en vorm zo goed de tand des tijds heeft doorstaan. Behalve over het Eeuwig Edict zelf en de daarin figurerende koning Alfonso de Grootmoedige (1396-1458), bevorderaar van onderwijs en wetenschap, handelen de bijdragen in deze bundel over onderwerpen die nauw verbonden zijn met het ontstaan van de Academie en haar vroegste ontwikkeling, zoals de 'Aduarder Akademie', de oprichting van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in 1596, de 'Artes' in de eerste jaren van de Groninger Universiteit, en tot slot het ontstaan van de eerste botanische tuin onder Abraham Munting.

0 | 0

 • : Verloren, Uitgeverij
 • : Verloren, Uitgeverij
 • ISBN : 9789087044503
 • : Nederlands
 • : Paperback
 • : 240
 • : juni 2014
 • : 439
 • : 243 x 171 x 18 mm.
 • : Studies over de Geschiedenis van de Groningse Universiteit
 • : Geschiedenis van de wetenschap; Ideeëngeschiedenis; Sociale en culturele geschiedenis