Onze waandenkbeelden
Onze waandenkbeelden
Onze waandenkbeelden
Onze waandenkbeelden
Nederlands
182
17.95

1 - 2 Weken

NAAR EEN NIEUWE WERELDORDE De huidige economische en ecologische ravage wordt veroorzaakt door de overheid zelf, omdat zij hun onderdanen dwingen al die natuurvijandige producten te maken. Want produceren de onderdanen dat niet, dan worden zij door de overheid veroordeeld tot armoede, criminaliteit en zelfs de hongerdood. Zonder baan, geen eten. Deze spagaat is het gevolg van de landbouwrevolutie zo’n 10.000 jaar geleden, waarbij de eerste stelers van landbouwgrond (de huidige overheden) iedereen verboden dit ‘eigendom’ te stelen, omdat landbouw anders niet mogelijk is. Via taal en de dreiging van legers, politie en onafhankelijke rechters konden waandenkbeelden als ‘eigendom’ en het verbod “Gij zult niet stelen” zelfs wettelijk worden vastgelegd. Dat al die onderdanen nu nog steeds wereldwijd in deze waandenkbeelden geloven, werd mogelijk omdat de mens praat. Want alleen met taal kan je het pratende dier via opvoeding en onderwijs laten geloven in het bestaan van dingen, die in de werkelijkheid helemaal niet bestaan, zoals landen, overheden, god, geld, allah, wetten, rechten, enz. enz. Via opvoeding en onderwijs hou je zo de onderdanen dom, onbewust en geblinddoekt. De mens blijkt geen intelligente soort, maar een door taal geconditioneerde soort. Tussen taal en werkelijkheid gaapt een afgrond. Al deze door taal geconditioneerde waandenkbeelden zijn de oorzaak van de wereldwijde honger, oorlogen en milieuproblemen. Want door de wettelijke bescherming van eigendom kreeg de mensheid te maken met de arbeidsplicht en daardoor de productie van auto’s, vrachtauto’s, vliegtuigen, wegen, oorlogstuig, computers, enz. Deze arbeidsplicht is de oorzaak van de wereldwijde ecocide, lucht-, grond- en luchtvervuiling, klimaatverandering, maar ook van onze psychische problemen, vele ziektes, sociale ongelijkheid en een hoge ecologische voetafdruk in de rijke landen. Overheden zullen wereldwijd moeten kiezen voor ofwel 1. Het handhaven van de bestaande maffia-structuur, hetgeen nog meer banen, economische groei, criminaliteit en corruptie betekent, en tevens de ondergang van mens en natuur, ofwel 2. Een nieuwe wereldorde, waarbij werklozen wereldwijd fatsoenlijk kunnen bestaan zonder baan. Dit is binnen 35 jaar mogelijk met een anti-kapitalistische vorm van stedenbouw, waarmee ook het file-, klimaat-, vluchtelingen- en sloppenprobleem is op te lossen. Met deze manier van stedenbouw kunnen wereldwijd alle werklozen op korte termijn een basisinkomen-in-natura verwerven, dat bestaat uit een schuldenvrije woning en levenslang gratis voedsel, kleding en energie, zodat ze hun arbeid niet meer voor geld aan de rijken hoeven te verkopen.

0 | 0

  • : Aad Breed
  • : Aspekt, Uitgeverij
  • : 9789463385480
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 182
  • : januari 2019
  • : 241
  • : 212 x 132 x 12 mm.
  • : Politiek en overheid