Oprichten zonder omwegen
Oprichten zonder omwegen
Oprichten zonder omwegen
Oprichten zonder omwegen
59.50

3 - 5 Werkdagen

Bij de oprichting van een vennootschap komt veel kijken. Op welke wijze kunnen de oprichtingsregels worden verbeterd om zo de entree voor nieuwe vennootschappen beter te stroomlijnen? Dit rapport verkent en beoordeelt de mogelijke verbeteringen van de oprichtingsprocedure. Voor de economische positie van Nederland is het essentieel dat vennootschappen eenvoudig en snel kunnen worden opgericht. Oprichten zonder omwegen verkent in het licht van deze doelstelling een breed scala aan mogelijke verbeteringen van de oprichtingsprocedures voor een vennootschap. Het rapport verschijnt in een tijd waarin de oprichtingsregels voor vennootschappen in diverse opzichten worden hervormd naar de huidige realiteit. Zo kan een BV vanaf 1 augustus 2021 digitaal worden opgericht op grond van Richtlijn (EU) 2019/1151. Ook wordt er gewerkt aan modernisering van de wetgeving over personenvennootschappen (titel 7.13 BW). Hoe moeten die nieuwe regels eruit gaan zien en welke veranderingen zijn gewenst? Dit rapport toetst verschillende alternatieven aan de hand van maatschappelijk relevante criteria. De titel staat hiermee midden in de actualiteit en zal van invloed zijn op verschillende wetswijzigingen die de komende tijd verwacht worden. Dit rapport is geschreven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar is in wetenschappelijke onafhankelijkheid tot stand gekomen. Tal van juridisch-technische vraagstukken worden vanuit een breder maatschappelijk perspectief onder de loep genomen, zoals kosten voor burger en overheid, consumentenbescherming, digitalisering en fraudebestrijding. Het rapport besteedt in het bijzonder aandacht aan: De rol van het notariaat en de Kamer van Koophandel. Ontwikkelingen in ons omringende landen. Aandachtspunten op het gebied van digitalisering en fraudebestrijding. De invoering in 2020 van een UBO-register (bij de KvK). De uiterlijk in 2023 te implementeren Richtlijn (EU) 2019/2121 (over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing). Wetsvoorstel 34661 tot invoering van een centraal aandeelhoudersregister. Wanneer u op politiek of juridisch terrein betrokken bent bij de oprichting van vennootschappen, dan biedt dit rapport talrijke verhelderende perspectieven. Zo doen notarissen en adviseurs hun voordeel met deze uitgave, evenals iedereen die invloed wil uitoefenen op komende wetswijzigingen op het gebied van de oprichting van vennootschappen.

0 | 0