Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
46.50

1 - 2 Weken

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlands ontslagrecht ingrijpend. Even ingrijpend is de verandering van het bijbehorende nieuwe procesrecht. Met dit boek bent u volledig op de hoogte van de regels van het procesrecht, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. De auteurs geven ieder vanuit hun eigen gezichtsveld, te weten advocatuur en rechterlijke macht, praktische tips voor het voeren van procedures onder de WWZ. Dit boek bestaat uit drie delen: * Deel A: samenvatting van de algemene regels omtrent de verzoekschriftprocedure en de specifi eke WWZ-regels zoals opgenomen in de artikelen 7:686a en 7:683 BW. * Deel B: vijftal scenario's die concreet laten zien hoe het nieuwe arbeidsprocesrecht toegepast kan worden. * Deel C: de meest relevante wetsartikelen voor het arbeidsprocesrecht (Boek 7, Titel 10, BW inclusief de WWZ, en een uittreksel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Dit boek is bedoeld voor juristen die arbeidsrechtelijke procedures voeren of daarmee te maken hebben.

0 | 0