Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
112.00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Het in Nederland geldende vermogensrecht wordt in toenemende mate beïnvloed door het recht van de Europese Unie. Het Europese mededingingsrecht is daarvan een belangrijk en sprekend voorbeeld. Het VWEU regelt in artikel 101 lid 2 de nietigheid van overeenkomsten die de mededinging binnen de interne markt verhinderen. Afgezien daarvan laat het Unierecht de privaatrechtelijke consequenties van de schending van het Unierechtelijke mededingingsrecht over aan de lidstaten. Wel is vereist dat bij het vinden en toepassen van privaatrechtelijke rechtsmiddelen de volle werking en het nuttig effect van het mededingingsrecht worden gewaarborgd. Dat roept de vraag op welke voorwaarden het Europese recht aan het nationale recht stelt opdat vorderingsrechten die uit het Europese recht voortvloeien verwezenlijkt worden.

0 | 0