Rechtsvinding
Rechtsvinding
Rechtsvinding
Rechtsvinding
10.00

Tijdelijk niet voorradig

Het vak Rechtsvinding in theorie en praktijk is een voortzetting en verdieping van het Leidse vak 'casusoplossen'. Het doel is om de student te voorzien
van theoretische achtergronden van de juridische casuïstiek.

Dit boekje kan je daarom helpen bij het voorbereiden van je hoorcollege,
je werkgroepen en je tentamen. Eerst worden de theoretische achtergronden opgesomd en vervolgens de manier waarop deze wordt toegepast.

Dit boekje is meer algemeen gemaakt dan de eerder gepubliceerde Leidse editie, om ook aan te sluiten bij andere opleidingen.

0 | 0