Schadebegroting in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken
49.50

3 - 5 Werkdagen

De Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 3 oktober 2016 voor de tiende keer het Gronings Letselschadecongres. In zijn openingswoord wees de voorzitter Prof. mr. F.T. Oldenhuis erop hoezeer het onderwerp Schadebegroting anno 2017 in de rechtspraktijk voorwerp van debat is. Prof. mr. T. Hartlief, advocaat-generaal bij de Hoge Raad , zette de toon in: Begroting van personenschade: de (on)begrensde mogelijkheden van art. 6:97 BW. Gaat het in het aansprakelijkheidsrecht werkelijk alleen om schadevergoeding? Gaat het niet ook, misschien zelfs wel primair, om herstel?, zo vroeg hij zich af. Prof. mr. M.A. Loth zette dat debat voort in: Herstel in wat? Over de vergoeding van letselschade. Het gaat er niet primair om dat het slachtoffer wordt gebracht (lees: hersteld) in de vermogenspositie van vóór het ongeval, maar of het slachtoffer met zijn of haar capaciteiten na het ongeval een naar eigen inzichten waardevol leven kan leiden, aldus Loth. Mr. R.M.J.T. van Dort, Kun je rekenen op de dag van morgen? gaf de aanwezigen inzicht in het complexe berekenen van toekomstschade. De schade dient volledig en concreet te worden vergoed. Bij vergoeding in de vorm van een bedrag ineens spelen vele factoren een rol, zoals rente, inflatie, belastingschade, etc. Van Dort toont zich hier de specialist. Mr. J.G. Keizer (SAP Advocaten) en mr. P. Oskam (advocaat bij Kennedy Van der Laan), debatteerden op een bevlogen wijze over waarheidsvinding en fraudebestrijding. Het staat de verzekeraar niet zomaar vrij om in het kader van de claim via internet informatie over het slachtoffer te verzamelen. Daarvoor moet een goede grond aanwezig zijn, en het onderzoek zelf moet ook doelmatig en proportioneel zijn, aldus de auteurs. Actueel dus! Bij het Gronings Letselschadecongres is het laatste woord aan de rechter. Dit jaar sprak mr. H. de Hek, senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, over theoretische en praktische wijsheid, en over geluk. Hij gaf de aanwezigen stof tot nadenken over het belang van vergoeding enerzijds, en het belang van herstel, autonomie en zelfredzaamheid anderzijds. De referaten worden - traditiegetrouw - aangevuld met een tweetal externe bijdragen: - de bijdrage vanuit de studierichting Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; ditmaal verzorgd door F.F.Anker, J. Duarte en M.C.Samson: Uitkering voor personenschade: som ineens of periodiek? - de fraai geschreven Uitleiding door mr. A.H. Blok, advocaat bij BVD-advocaten Veenendaal.

0 | 0