Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie
Nederlands
496
57.95

3 - 5 Werkdagen

Dit boek biedt vaktherapeuten nieuwe ideeën, herkenning en handvatten om gezonde patronen, zelfregie en welbevinden bij hun cliënten te versterken.

Het bevat 158 schemagerichte werkvormen voor vijf verschillende vaktherapieën: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Dit boek is practice based en behandelt ook de nodige wetenschappelijke evidence voor vaktherapie. Daarmee is het waardevol voor zowel professionals uit het werkveld als voor studenten. Er werkten 36 experts aan dit boek mee.

Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie koppelt vaktherapie aan Schematherapie en Positieve Psychologie. De focus ligt hierbij op het versterken van de adaptieve schemamodi: de Gezonde Volwassene en het Blije Kind. Door juist deze modi te versterken, kunnen therapeuten hun cliënten beter ondersteunen op weg naar herstel en meer welbevinden.

Het uitgebreide kader, beschreven in de inleiding, vormt de basis voor de werkvormen. Deze werkvormen zijn allemaal ontwikkeld in de praktijk, tijdens het werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen. Het laatste hoofdstuk gaat over bewijsvoering voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in vaktherapie. Dit biedt een overzicht van onderzoeksresultaten.

Dr. Suzanne Haeyen is lector van het bijzonder lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, en coördinator inhoud van de Master Vaktherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Verder is zij beeldend therapeut/senior-onderzoeker bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek (GGNet) en voorzitter van de Vaktherapeutische staf van GGNet.


0 | 0