Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht
 • Nederlands
 • 1352

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving binnen de belangrijkste onderwerpen uit het gezondheidsrecht
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving binnen de belangrijkste onderwerpen uit het gezondheidsrecht. In Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht is de wet- en regelgeving opgenomen die in de rechtspraktijk onmisbaar is om de juridische vragen en problemen te behandelen die in de gezondheidszorg aan de orde zijn. Alle opgenomen teksten zijn bijgewerkt tot en met 15 juni 2022. Wetgeving waarvan op 15 juni 2022 bekend was dat deze voor of op 1 juli 2022 in werking zou treden, is eveneens verwerkt. Bij de selectie van de opgenomen regelgeving heeft de redactie voor ogen gehad de gebruiker van deze verzameling een breed overzicht te geven. Het gezondheidsrecht omvat een groot aantal deelgebieden. De redactie heeft ernaar gestreefd met betrekking tot elk van deze terreinen de belangrijkste wettelijke regelingen in deze verzameling op te nemen, ingedeeld in de volgende categorieën: - Algemeen - Stelsel van zorg - Specifieke voorzieningen - Kwaliteit van zorg - Patiëntenrechten – algemeen - Patiëntenrechten – bijzondere situaties - Overig - Internationale regelingen - Richtlijnen. Deze keuze voor ‘breedte’ heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is met betrekking tot elke wet de daarbij behorende maatregelen van bestuur en/of andere uitvoeringsregelingen op te nemen. Om die reden is een selectie gemaakt en zijn alleen die uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de wet (of de toepassing daarvan) noodzakelijk zijn. In de gezondheidszorg zijn ook algemene wettelijke regelingen van belang, die in alle sectoren van de samenleving gelden. Een zeer beperkte selectie daarvan is in deze bundel opgenomen: de Grondwet, de Wet open overheid, de Mededingingswet en een aantal bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Ook opgenomen zijn enkele voorbeelden van beleidsregels die formeel geen wettelijke status hebben maar die voor de rechtspraktijk wel belangrijk zijn. Voorbeelden zijn de Beleidsregels van de NZa over handhaving en de Vervolgingsrichtlijnen van het OM over levensbeëindigend handelen. Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht staat onder redactie van mr. dr. W.R. Kastelein, adviseur gezondheidsrecht en prof. mr. J. Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

0 | 0

 • : 9789012408240
 • : Nederlands
 • : Paperback
 • : 1352
 • : juli 2022
 • : 942
 • : 208 x 149 x 45 mm.
 • : Sdu wettenverzameling
 • : Medische en gezondheidswetgeving