Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering
56.50

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

De M&A-jurist vervult een spilfunctie bij fusies en overnames. Hij dient het totale juridisch kader, van onderhandelingsperikelen tot financieringsaspecten, te beheersen. Een verwant rechtsgebied dat een belangrijke rol speelt op het terrein van het ondernemingsrecht, wordt gevormd door de sociaalrechtelijke aspecten van het proces. Het belang van dit rechtsgebied blijkt in de praktijk bijzonder groot te zijn. Voor die praktijk ontbreekt echter een handzaam werk dat de jurist, ondernemingsrechtelijk specialist of niet, assisteert bij zijn beroepsuitoefening. Dit deel beoogt in die lacune te voorzien. Het werk is geschreven vanuit de wetenschappelijke invalshoek, maar met een duidelijk oog voor de praktijk. Prof. mr. Heerma van Voss en mr. dr. Heinsius beschrijven het sociaalrechtelijk aspect op voor de praktijk uiterst boeiende wijze. Zij laten de essentiële punten waar het sociale recht een rol speelt binnen de fusie- overname- en reorganisatiepraktijk, de revue passeren. Daarbij is ernaar gestreefd dat het boek voor niet-juristen leesbaar en begrijpelijk is en voor juristen voldoende verwijzingen naar achterliggende bronnen bevat om zo nodig dieper op de juridische aspecten in te gaan. Hoewel het boek in hoofdzaak de stand van zaken weergeeft naar geldend recht, hebben de auteurs niet geschuwd ook discussies in de literatuur te vermelden en zo nu en dan daarin stelling te nemen. Over de auteurs Prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden. Mr. drs. J. Heinsius is als universitair docent verbonden aan de afdeling Sociaal recht van de Universiteit Leiden.

0 | 0