Spiritueel zakboekje voor professionals
Nederlands
168
19.90

2 - 3 Werkdagen

Je bent professional en je kunt je professionele kennis en capaciteiten goed inzetten. Je hebt je ook nog persoonlijk ontwikkeld door trainingen, levenservaring, wellicht therapie. Dit boek gaat nog een stap verder. Kun je in jezelf ook een dimensie ontdekken die nog dieper gaat dan dat? Kun je contact maken met de stilte in jezelf, waar wel een alert bewustzijn is, maar geen luidruchtige gedachten. Vanuit deze innerlijke bron vloeit er creativiteit in wat je denkt en doet. Je professionele handelen wordt dan vrijer, authentieker, minder gebonden aan rollen, regels en verwachtingen. Er komt een lichtheid in je leven -ook in je persoonlijke leven. In dit zakboekje wordt kennis uit de psychologie, vooral de positieve psychologie toegepast. Maar ook hier gaan we een stap verder. De Perennial Philosophy (Eeuwige Filosofie) richt zich op het mooiste en meest gemeenschappelijke van álle religies en wereldbeschouwingen. Met of zonder God. En dit draagt bij aan onze spirituele ontwikkeling. De verschillende hoofdstukken maken dit concreet met voorbeelden en tips. Dit spirituele zakboek is geschikt voor professionals, zoals: psychologen, psychotherapeuten, therapeuten, coaches, trainers, maatschappelijk werkers, buurtwerkers, begeleiders. Maar ook voor docenten in het (basis)onderwijs, rouwbegeleiders en studenten (pabo, psychologie). Natuurlijk ook voor iedere belangstellende. Dr. Vincent Duindam is psycholoog, spreker en publicist. Hij geeft al 40 jaar les aan de Universiteit van Utrecht, de Academie voor Geesteswetenschappen, de Hogeschool Utrecht en de Academie Integrale Menswetenschappen (SPSO). “Heerlijk hoe Duindam helder uiteenzet dat wetenschappelijke bevindingen vanuit positieve psychologie perfect matchen met diepgaande spirituele inzichten die al eeuwen lang aangereikt worden door Grote Meesters." Mia Leijssen, hoogleraar in Leuven "De teksten van Duindam zijn een manier om geleefde hermeneutiek na te streven, een echte eigentijdse spiritualiteit" Thomas Quartier, hoogleraar in Nijmegen Dat de diepste bron van identiteit ook mee mag spelen in de hulpverlening. Zeer waardevol. Ook dat het voor niet gelovigen geldt, maakt het zo toepasbaar. Immers, het gaat om onze ware identiteit en die gaat voorbij aan alle vormen van religie. Anne Pauen, Bijscholingsinstituut voor coaches & therapeuten.

0 | 0