Stille levens / Still lives
39.95

2 - 3 Werkdagen

Al 25 jaar tekent Loes Botman (Nijmegen 1968) met pastelkrijt. Met dit zachte materiaal, dat puur pigment is, geeft zij op een zeer eigen intuïtieve manier vorm aan het leven om ons heen. Haar lijnvoering en vrije kleurgebruik verraden haar vakmanschap en een grote betrokkenheid bij het onderwerp. Via de vaak indringende blik van haar dieren lijkt ons een gewetensvraag te worden gesteld: 'Wie denken wij dat wij zijn om zo met de dieren om te gaan zoals wij doen?' Met haar gevoelige pastels wil Loes Botman een ware ambassadrice van de dieren zijn. In dit boek, met ruim 100 afbeeldingen in kleur, vanaf het begin van haar carrière tot nu, geeft zij een stem aan al die stille levens die ons helpen onze eenzaamheid te verzachten en onze verwondering levend te houden. Het wordt aangevuld met gedichten en tekstfragmenten van bekende en minder bekende auteurs. 'Ik wil laten zien dat het meer is dan een vacht; daar doorheen stralen het leven en de liefde'. Loes Botman For 25 years already Dutch artist Loes Botman (1968) draws with pastel. With this soft material, which is pure pigment, she gives form to the world around us in a very characteristic way. Her lines and color use betray her craftmanship and a large commitment to the subject. Through the often penetrating gaze of her animals a deep question seems to be posed on us: 'Who do we think we are to deal with the animals the way we do?' With her tender pastels Loes Botman wishes to be a true ambassador of the animals. In this book, with over 100 illustrations in color, from the start of her career untill now, she gives a voice to all those silent lives that help us to ease our loneliness and keep our surprise alive. It is completed with poems and text fragments of known and less known authors. 'I want to show that it is more than the fur; Right through it radiate life and love.' Loes Botman

0 | 0