Strafvordering
Strafvordering
Strafvordering
Strafvordering
295.00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Dit toonaangevende naslagwerk levert een artikelsgewijze oriëntatie op de betekenis van de wettekst van het Wetboek van Strafvordering, zoals deze per 1 juli 2021 luidt. Daarnaast vormt de titel een gids voor het niet-gecodificeerde strafprocesrecht. Deze 14e druk is bijgewerkt met nieuwe wetgeving en commentaren. Tekst <(>&<)> Commentaar Strafvordering vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. De titel baant een pad door de grote massa van rechtsbronnen die van belang zijn voor het achterhalen van het geldende strafprocesrecht. Naast een artikelsgewijs overzicht van, en commentaar op, de geldende wetteksten, geeft de titel ook richting bij vraagstukken die zich voordoen binnen het niet-gecodificeerde strafprocesrecht. De teksten van het Wetboek zelf worden compleet gemaakt met een selectie van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen. Actuele wetgeving strafvordering De 14e druk van dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel is bijgewerkt met nieuwe bepalingen en commentaren. Zo bevat deze uitgave (een uittreksel van) het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, toegespitst op de voor onze strafvordering belangrijkste artikelen, voorzien van commentaar. Afzonderlijke vermelding verdient hier nog het met de inwerkingtreding van de Wet USB op 1 januari 2020 - en de daarop weer gevolgde aanpassingen en aanvullingen - volledig herziene Boek 6 van het Wetboek.

0 | 0