Subsidies en BTW in de Europese Unie
Subsidies en BTW in de Europese Unie
Subsidies en BTW in de Europese Unie
Subsidies en BTW in de Europese Unie
104.00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Ondernemers en fiscalisten die met btw te maken hebben, komen ongetwijfeld situaties tegen waarin subsidies worden ontvangen. De financiële belangen daarvan zijn meestal niet gering, wat kennis van zaken steeds belangrijker maakt. In Subsidies en BTW in de Europese Unie komen diverse subsidievormen aan de orde. Voor deze subsidies wordt beschreven of ze aanleiding geven tot belastbaarheid of tot beperking van het aftrekrecht van de subsidieontvanger. Subsidies en BTW in de Europese Unie (Overheids)subsidies voor btw-plichtige ondernemers is een onderwerp dat twee kanten kent. Enerzijds is er de vraag of de ondernemer over de ontvangen subsidie btw verschuldigd is. Vormt de subsidie een vergoeding voor een door de ondernemer verrichte levering of dienst? Is dit niet het geval en is de subsidie dus geen btw-belaste vergoeding, dan ontstaat de vraag of deze onbelaste ontvangst het recht op btw-aftrek beperkt. Beide aspecten komen in deze uitgave aan bod. Toelichting op subsidievormen Voor diverse subsidievormen wordt besproken of ze aanleiding geven tot belastbaarheid of beperking van het aftrekrecht van de subsidieontvanger. Nederlandse wetgeving en jurisprudentie staan daarbij centraal, maar ook EU jurisprudentie en gevolgen en rechtspraak in andere EU-lidstaten krijgen de nodige aandacht. Ten slotte worden een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de btw-heffing en -aftrek. Een interessante uitgave voor belastingadviseurs, medewerkers van de belastingdienst en bijvoorbeeld voor beleidsmakers bij ministeries en de rechterlijke macht.

0 | 0