Teamindividualisering
Teamindividualisering
Teamindividualisering
Teamindividualisering
25.00

1 - 2 Weken

Tegenstellingen kantelen naar aanvullingen

Zes tegengestelde behoeften hebben invloed op gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren.

Kennis van de behoeften en deze kunnen herkennen geeft de mogelijkheid de ander te bereiken en dat is communicatie op het hoogste niveau. Iemand bereiken is een kerndoel van communicatie.

Het is het individu dat het verschil maakt.

Met deze kennis wordt het mogelijk om de verschillen juist te benutten omdat ze individuele kwaliteiten zijn die door de onbekendheid de samenwerking kunnen bemoeilijken.
Men begrijpt soms niet van elkaar waarom de ander zo anders reageert en communiceert. Invullingen worden dan al snel gegeven. Terughoudendheid en miscommunicatie is dan het effect.

Elkaar gaan aanvullen

Iedereen heeft beide tegengestelde behoeften in zich, maar meestal heeft een van beide de overhand. Die bepaalt dan de persoonlijke communicatie. Bij een ander is de tegengestelde behoefte sterker aanwezig. Zo ontstaat miscommunicatie.

Dit boek bevat een volledige zelftraining waarmee een extra communicatievaardigheid verkregen kan worden. Voor toepassing in werk- en in privésituaties.

0 | 0