Teksten Internationaal belastingrecht 2021/2022
Teksten Internationaal belastingrecht 2021/2022
Teksten Internationaal belastingrecht 2021/2022
Teksten Internationaal belastingrecht 2021/2022
  • Nederlands

Stel: je werkt in het buitenland, maar woont in Nederland. Met welke inkomensheffingen moet je dan rekening houden? Deze tekstbundel bevat de teksten en uittreksels van de actuele belastingverdragen en regels die bij dergelijke kwesties onmisbaar zijn. De vernieuwde 2021/2022-druk is bijgewerkt met diverse actuele verdragen, besluiten en richtlijnen. Teksten Internationaal belastingrecht 2021/2022 is een veelgebruikte tekstbundel met daarin de belangrijkste regels en belastingverdragen op het gebied van het internationaal belastingrecht. De titel bevat van meer dan 30 verdragen de complete wettekst en van ruim 15 verdragen een uittreksel. Het internationaal belastingrecht is een complex speelveld dat bestaat uit zowel nationale als internationale regelingen. Om het overzicht hierin te bewaren, is de bundel opgedeeld in twee secties. Het eerste gedeelte bevat alle Nederlandse regelingen die van belang zijn voor het internationaal belastingrecht. In het tweede gedeelte vind je alle internationale stukken die relevant zijn bij kwesties binnen het internationaal belastingrecht. Deel 1: Nederlandse regelingen Het eerste onderdeel bevat alle relevante verdragen, regelingen en besluiten die hun oorsprong kennen binnen de Nederlandse landsgrenzen: # Teksten van Nederlandse belastingverdragen # Besluiten inzake verdragstoepassing # Stukken met betrekking tot de MLI # Het Nederlandse rulingbeleid # Administratieve samenwerking (nationale internationale regelingen) # Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en daarmee samenhangende stukken # Grensoverschrijdende regelingen omtrent sociale zekerheid Uiteraard vind je in deze 2021/2022-editie diverse recente documenten opgenomen, zoals de wijziging in de EU Richtlijn Administratieve samenwerking (#DAC#) 2011/16/EU met aanvullingen van 2020 (uitstel termijnen vanwege Covid) en 2021 (DAC 7: informatie digitale platforms). Deel 2: Internationale stukken Het tweede deel bevat een selectie van internationale stukken die van belang zijn voor het internationaal belastingrecht, waaronder: # Modelverdrag en Commentaar van de OESO, evenals OESO verdragen waarbij Nederland partij is # VN Model en het integrale VN Commentaar (met voetnoten die de historie van de afzonderlijke paragrafen ervan laten zien) # Beide OECD/G20 Pillar One <(>&<)> Two Blueprints alsmede de Statement van 1 juli 2021 # Stukken die OESO in 2019-2020 publiceerde op het terrein van de belastingheffing van de `digitized economy´, evenals rapporten over `Partnerships´ en `Profit attribution to permanent establishments´ # De complete Transfer Pricing Guidelines Specifieke aanvullingen in deze 2021/2022-druk betreffen wijzigingen in het OECD Model, diverse OECD stukken inzake Taxation of the Digitized Economy, en stukken omtrent het UN Model.

0 | 0

  • : 9789013164732
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : september 2021
  • : 2173
  • : 212 x 151 x 86 mm.