The Impact of EU Law on Dutch Property Law
The Impact of EU Law on Dutch Property Law
The Impact of EU Law on Dutch Property Law
The Impact of EU Law on Dutch Property Law
65.00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Deze uitgave concentreert zich op de vraag hoe de Nederlandse wetgever moet omgaan met EU-richtlijnen over het goederenrecht. De analyse brengt interessante inzichten aan het licht voor (academische) juristen met een belangstelling voor het goederenrecht/zekerhedenrecht, rechtsvergelijking en Europees privaatrecht. Het Nederlandse privaatrecht staat in toenemende mate onder invloed van Europese wetgeving. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen Europese richtlijnen enerzijds en de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek anderzijds. Dit probleem kan met name rijzen in het kader van het goederenrecht, dat bekend staat als een tamelijk rigide rechtsgebied. Hoe dient de Nederlandse wetgever om te gaan met EU-richtlijnen over het goederenrecht om deze in harmonie te brengen met nationale wetgeving? The Impact of EU Law on Dutch Property Law voorziet in een kritische analyse van dit vraagstuk en wijst mogelijke oplossingsrichtingen aan. Financiëlezekerheidsovereenkomsten Het vertrekpunt van deze publicatie is Richtlijn 2002/47/EG over de financiëlezekerheidsovereenkomst (fzo-richtlijn),omdat zij één van de weinige richtlijnen is die is toegespitst op het goederenrecht. De auteur richt zich in het bijzonder op drie aspecten van de fzo-richtlijn die op gespannen voet staan met de nationale wetgeving: # De financiëlezekerheidsovereenkomst die leidt tot overdracht # De vestiging van een zekerheidsrecht op basis van een financiëlezekerheidsovereenkomst en het vereiste van controle # Het zogenaamde #right of use# Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkelingen in andere Europese landen. Hoewel de uitgave een sterke focus kent op de implementatie van één richtlijn, wordt hieruit een aantal lessen getrokken voor de toekomst. Hiermee biedt de titel waardevolle aanknopingspunten voor (academische) juristen met een belangstelling voor het goederenrecht/zekerhedenrecht, rechtsvergelijking en Europees privaatrecht.

0 | 0