Toezicht
Toezicht
Toezicht
Toezicht
82.50

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Op 10 en 11 november 2017 vond het grootste ondernemingsrechtcongres plaats onder de noemer #Toezicht#. Uiteenlopende aspecten van dit onderwerp kwamen hierbij aan bod. In deze bundel vindt u de bijdragen van twaalf sprekers, geschreven vanuit diverse invalshoeken. Een prikkelend spoorboek voor zowel praktijk als wetenschap. Het toezicht op en binnen de rechtspersoon is in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen in complexiteit. Het wordt omgeven door tal van vragen. Wie is belast met het houden van toezicht? Op wie wordt eigenlijk toezicht gehouden? Vragen bijzondere rechtsvormen of omstandigheden tot een andere vorm van toezicht? En in hoeverre dient toezicht te worden gehouden op de cultuur binnen de onderneming? In het kader van deze vraagstukken vond op 10 en 11 november 2017 het congres #Toezicht# plaats in het Grotiusgebouw van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sprekers bogen zich tijdens vanuit verschillende invalshoeken over het thema toezicht. Deze bundel brengt u de voordrachten en het verslag van de discussie gedurende dit evenement. De groeiende complexiteit van het onderwerp wordt eens te meer onderstreept door de twaalf uiteenlopende bijdragen van professionals en wetenschappers. De titel en het congres sluiten naadloos aan op diverse actuele ontwikkelingen. Denk aan de opkomst van de executive committee, de one- tier board en de vergrote aandacht voor cultuur in een onderneming. Doordat de materie vanuit een breed aantal perspectieven wordt benaderd, kan het zowel in de praktijk als de wetenschap als spoorboek dienen.

0 | 0