Vooropgestelde arresten 2015
52.00

1 - 2 Weken

Vooropgestelde arresten 2015 geeft een beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke jurisprudentie in 2015. Net als in de bundels 2007-2014 gaat het in deze selectie primair om de gegeven gezaghebbende oordelen, die van korte annotaties worden voorzien.

Rechters, officieren van justitie en advocaten volgen de rechtspraak op de voet, maar hebben daarnaast vaak behoefte aan meer duurzame overzichten. Behalve voor hen die werkzaam zijn in de praktijk van het strafrecht, kan het ook voor studenten nuttig zijn dit overzicht van
recente arresten te bestuderen, waarin veel onderwerpen aan bod komen waaraan in de opleiding aandacht is besteed.

De uitspraken in deze bundel zijn thematisch gerangschikt en voorzien van trefwoorden, samenvatting, essentie en annotatie. Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een inleiding waarin wordt aangegeven welke onderwerpen binnen het thema aan bod komen.

0 | 0