Weg van volmaaktheid en kleinere werken
Weg van volmaaktheid en kleinere werken
Weg van volmaaktheid en kleinere werken
Weg van volmaaktheid en kleinere werken
Nederlands
480
31.00

2 - 3 Werkdagen

De ontstaansgeschiedenis van Weg van volmaaktheid is wel heel bewogen en bijzonder: in 1559 verbiedt de Inquisitie praktisch alle religieuze boeken in het Spaans geschreven. Voor Teresa van Ávila (1515-1582) en haar medezusters is dit een zware klap. Op aanvraag van haar zusters gaf Teresa dan maar zelf onderricht. De bedoeling is eenvoudig: concrete raad geven voor het contemplatieve leven dat zij leiden. Het inwendig gebed wordt daarbij het centrale thema dat in al zijn veelzijdigheid benaderd wordt. De censuur ontdekt in de teksten van Teresa een latente polemiek met de theologen van haar tijd, vrijmoedige reacties tegen de gezagdragers, duidelijke en ironische allusies aan het adres van de Inquisitie. Een veroordeling bleef dan ook niet uit. Teresa wordt gedwongen haar teksten te herschrijven vooraleer ze te publiceren. Tot op vandaag wordt dit boek in alle mogelijke talen uitgegeven. Al richt Teresa zich tot een beperkte groep, haar inzichten en opmerkingen zijn ook nu nog, in totaal verschillende historische en culturele omstandigheden, nuttig en verhelderend, omdat zij telkens naar de kern gaat. In deze nieuwe vertaling werden heel wat 'veroordeelde' teksten in voetnoot opgenomen. Een uitgebreide inleiding en veel historische kanttekeningen helpen om alles beter in zijn context te plaatsen en Teresa's genie beter te begrijpen. Kleinere werken In dit volume zijn ook kleinere geschriften van Teresa gebundeld: vooreerst een commentaar op het bijbelse Hooglied, vanuit het gezichtspunt van gebed en mystieke ervaring; verder al haar Gedichten (Spaanse tekst én vertaling), alsook een aantal gebeden (Verzuchtingen van de ziel tot God); tenslotte ook het humoristische Antwoord op een uitdaging, het niet minder pittige Zoek je in Mij, en een verzameling van Raadgevingen.

0 | 0