Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ
59.43

1 - 2 Weken

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de gemeentelijke belastingen alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De systematiek van de Gemeentewet en de Wet WOZ is als uitgangspunt voor behandeling genomen. Daarnaast worden op dezelfde wijze behandeld de op de Wet milieubeheer gebaseerde gemeentelijke afvalstoffenheffing, de op de Wet op de bedrijveninvesteringszones gebaseerde BIZ-bijdrage en - op andere wijze - de op de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES)gebaseerde lokale belastingen die in dat deel van ons Koninkrijk kunnen worden geheven.
De zogenoemde BES-eilanden zijn immers op 10 oktober 2010 als openbaar lichaam
(bijzondere gemeente) onderdeel van het Nederlandse staatbestel geworden.
Deze uitgave is bedoeld als studieboek voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs,
alsmede voor (fiscale) praktijkopleidingen en al diegenen die snel doch volledig inzicht in
dit vakgebied willen verkrijgen.
* Mr. M.P. van der Burg is partner bij advies-, opleidings- en detacheringbureau
Groenewegen & Van der Burg BV.
* Mr. dr. G. Groenewegen is partner bij advies-, opleidings- en detacheringbureau
Groenewegen & Van der Burg BV en gepromoveerd op het vakgebied van gemeentelijke
belastingen en de Wet WOZ.
* Mr. F.J.H.L. Makkinga is werkzaam als zelfstandig belastingadviseur bij Makkinga WOZAdvies,
daarnaast verbonden aan de Capaciteitsgroep Fiscaal Recht van de Erasmus
School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens rechter-plaatsvervanger
in de rechtbanken Noord-Nederland en Oost-Brabant.
Hun ruime werk-, onderzoeks- en onderwijservaring stelt de auteurs in staat het brede
terrein vande gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ volledig doch op een heldere
en toegankelijke wijze te beschrijven.
Dit boek is opgenomen in NDFR

0 | 0