Wet op de ondernemingsraden
45.00

2 - 3 Werkdagen

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de medezeggenschap van de in een onderneming werkzame personen geregeld. Daarbij spelen zaken als de instelling, samenstelling en verkiezing van de medezeggenschap, maar ook de werkwijze van de medezeggenschapsorganen en de faciliteiten en voorzieningen die de leden ervan hebben gekregen om hun taken naar behoren uit te voeren, het overleg dat met de ondernemer wordt gevoerd en de verschillende rechten die de medezeggenschapsorganen hebben zoals het informatie-, instemmings- en adviesrecht. Verkiezingen vinden plaats aan de hand van door de vakbonden ingediende kandidatenlijsten en/of zogenoemde 'vrije lijsten'. De voorwaarden rond de vrije lijsten zijn in 2013 ingrijpend gewijzigd. Bij die wijziging is ook de rol van de bedrijfscommissie als bemiddelingsorgaan aangepast en is de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad ingrijpend op een andere leest geschoeid. In dit boekje wordt de parlementaire geschiedenis van deze wijziging behandeld. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementaire behandeling. In de parlementaire stukken is regelmatig verwezen naar andere wetteksten. Voor de overzichtelijkheid zijn deze wetteksten in kaders toegevoegd. In de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is. Over de auteur Mr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg.

0 | 0

  • : Uitgeverij Paris
  • : Uitgeverij Paris
  • : 9789462510005
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 194
  • : oktober 2013
  • : 392
  • : 242 x 158 x 12 mm.
  • : Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht