Wet toezicht accountantsorganisaties, Wet toezicht financiële verslaggeving en toelichting
37.50

1 - 2 Weken

De laatste jaren zijn er uiteenlopende ontwikkelingen gaande op het terrein van de (controle van) financiële verslaggeving die met name voortkomen uit de wens om te komen tot een betere regulering van de bestaande controlesystemen en (voor zover nodig verbetering van de) kwaliteitswaarborgen.

Deze uitgave voorziet in de bundeling van twee relevante wetten op het gebied van de (controle van) financiële verslaggeving te weten de Wet toezicht accountantsorganisaties alsmede de Wet toezicht financiële verslaggeving. Daar voorafgaand wordt in een algemene toelichting de belangrijkste achtergronden en hoofdlijnen van beide wetten geschetst.

Ook het Besluit toezicht accountantsorganisaties en het Besluit toezicht financiële verslaggeving zijn integraal opgenomen inclusief de artikelsgewijze toelichting zoals verschenen in het Staatsblad. Het geheel wordt gecompleteerd met de relevante lagere (uitvoeringstechnische) regelingen.

Deze bundel zal met name zijn waarde hebben in de financiële praktijk van accountants, bedrijfsjuristen en advocaten. Daarnaast kan het gebruikt worden in het specifieke onderwijs voor onder andere accountants.

Over de auteurs
Mr. T.C.B. Homan is Hoofd Wetenschappelijk Bureau bij Lawton Advocaten & Belastingsadviseurs.

0 | 0